sábado, 18 de abril de 2015

Επιπτώσεις Μνημονίου (A' μέρος)


ΚΥΠΡΟΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ


ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Στις αρχές του προηγουμένου Μαρτίου το ψηφιακό περιοδικό "The Press Project" αποκάλυψε το ιστορικό του ξεπουλήματος των ελληνικών υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας. Το άρθρο που βασίστηκε στο λεπτομερές ρεπορτάζ του Γερμανού δημοσιογράφου Harald Schumann για την εφημερίδα "Der Tagesspiegel" φανέρωσε πως το "Σενάριο Κύπρου" στήθηκε κυνικά και μεθοδικά από την παγκόσμια ελίτ αρκετούς μήνες πριν την εφαρμογή των μνημονιακών διατάξεων. Το σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις αφού η Τράπεζα Πειραιώς πλήρωσε μονο 524 εκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση καταθέσεων ύψους περίπου 12.8 δισεκατομμυρίων.

Λόγω της περιπλοκότητας του θέματος το κείμενο χωρίζεται σε διάφορα μέρη.


ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΟΥ 2013)

Το 2012 η Τρόικα διοχέτευσε 40 δισεκατομμύρια στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) για να καλυφθούν οι ζημιές από το PSI. Το μέτρο δεν προέβλεπε την χρηματοδότηση των ξένων οργανισμών εγκατεστημένων στην χωρα επειδή δεν τελούσαν υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο μεταξύ, η κρίση έπληττε όλο και σοβαρότερα την Μεγαλόνησο και η Λευκωσία κατέφυγε στις υπηρεσίες της ιαπωνικής συμβουλευτικής εταιρείας Nomura προκειμένου να εκκαθαριστούν οι διεθνείς δραστηριότητες των δικών της χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρωτοβουλία δεν καρποφόρησε αφού ουδείς δεν έδειξε πρόθυμος να προχωρήσει σε τόσο επικίνδυνη επένδυση λόγω της αδυναμίας της ελληνικής αγοράς. Το πιθανότατο ενδεχόμενο να κουρευτεί σχεδόν το 30% των καταθέσεων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (3.7 δισεκατομμύρια περίπου) αναστάτωσε τους δανειστές. Για να αποφευχθεί η κατάρρευση του Ευρωσυστήματος τον Ιανουάριο του 2013 η ΕΚΤ κατέστρωσε έναν οδικό χάρτη που περιλάμβανε τα δυο ακόλουθα σημεία:


A) Έναρξη της διαδικασίας αυτονόμησης των υποκαταστημάτων από την μητρική επιχείρηση και μετατροπή τους σε θυγατρικές. Με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα εποπτείας θα μεταβιβαζόταν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι που θα σταματούσε τον κίνδυνο μετάδοσης της κυπριακής κρίσης στην γειτονική χώρα και ταυτοχρόνως θα απάλλασσε την Λευκωσία από την διαχείριση των ελληνικών τοξικών ομολόγων,


B) Απαγόρευση της εθνικοποίησής τους από την ελληνική κυβέρνηση. Η παραχώρηση των δόσεων θα εξαρτιόταν από την τήρηση αυτού του όρου εκ μέρους των Αθηνών. Επιπλέον, η Τρόικα θα λάμβανε υπόψη της την προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια με βάση ο,τι ορίζεται από τις διμερείς συμφωνίες περί προστασίας των επενδύσεων.


ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η ΕΚΤ υπαγόρευσε τις εξής εναλλακτικές λύσεις για την δημιουργία των θυγατρικών και την πώλησή τους:


A) Voluntary scenario (Εκούσιο Σενάριο): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της απόφασης της συνέλευσης των μετόχων των τριών εμπλεκομένων τραπεζών. Τονίζεται η σημασία να αποταμιευτεί ένα ικανοποιητικό ποσο για τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.

B) Involuntary scenario I (Ακούσιο Σενάριο A'): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της μονομερούς απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου βάσει του νομοσχεδίου περί εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων που της απέδιδε την εξουσία να εκκαθαρίσει μη βιώσιμους οργανισμούς.

Γ): Involuntary Scenario II (Ακούσιο Σενάριο B'): Στην συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία θα θετόταν  θετόταν σε εφαρμογή εξαιτίας της μονομερούς απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία μπορεί να αναστείλει τις δραστηριότητες οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ εντός του εδάφους της Δημοκρατίας σύμφωνα με ο,τι προβλέπεται από το άρθρο 65 του νόμου 3601/2007. Η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τέτοια υπόθεση ενόψει μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης.


Το κοινοτικό όργανο προσδιόρισε τα εξής επενδυτικά προφίλ:

A) Μια εμπορική τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα,


B) Μια νεοσύστατη τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,


Γ) Μια μεταβατική τράπεζα (bridge bank) που να διοικούσε το καλο μέρος των ελληνικών υποκαταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας μέχρι την εύρεση στρατηγικού αγοραστή. Αυτό δεν αποτελούσε το προτιμητέο σενάριο της ΕΚΤ λόγω του προσωρινού χαρακτήρα του παραπάνω φορέα ο οποίος δεν εντασσόταν στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης.Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ DEAL

Το επεξεργασμένο πρόγραμμα της ΕΚΤ χρειαζόταν μια μακρά γραφειοκρατική διαδικασία που αποτελούταν από τα παρακάτω έξι βήματα:


A) Ο στρατηγικός επενδυτής θα έπρεπε να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος το επιχειρησιακό σχέδιο και τα ονόματα των στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική απόφαση θα ανακοινωνόταν εντός 12 μηνών από την υποβολή των δικαιολογητικών μετά από τυπικές συνομιλίες με τις κυπριακές αρχές.

B) Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών ιδρυμάτων θα παραχωρούνταν στις θυγατρικές κατόπιν της απαραίτητης αποτίμησης του Ανεξαρτητου Αποτιμητή και της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.


Γ) Η παραχώρηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελληνικών υποκαταστημάτων των κυπριακών ιδρυμάτων στις θυγατρικές ενδεχόταν να εγκριθεί από την μητρική εταιρεία.


Δ) Ο στρατηγικός επενδυτής θα ενημερωνόταν για τις εξελίξεις της συγκεκριμένης διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα  από τις αρμόδιες αρχές.


E) Η κατεπείγουσα ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας θα πραγματοποιούταν μέσω της fast-track διαδικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα διάσωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έτσι, οι εν λόγω οργανισμοί θα είχαν πιο εύκολη πρόσβαση στην χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.


ΣΤ) Η παραχώρηση έκτακτης ρευστότητας (ΕLΑ) στις θυγατρικές και η ένταξη τους στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης θα εγκρινόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.Για άλλη μια φορά, μη αιρετοί αντιπρόσωποι που είχαν χαράξει την πορεία της Κύπρου προς την άβυσσο σφετερίστηκαν το ρολο της πολιτικής εξουσίας για να επιβάλουν μη βιώσιμα σχέδια για το σύνολο της κοινωνίας. Μέχρι ποτε θα πληρώνουμε τα σπασμένα;


Συντάκτης: Antonio Giovetti
Τεχνική υπηρεσία: Sergio Pérez Pérez
Μαγνητοσκόπηση και ήχος: Aless Vill
Φωτογραφίες: pseka.net, media.rtv.net


Πηγές:

http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/211863/idou-to-sxedio-tou-kourematos-kai-ksepoulimatos-ton-trapezon

file:///C:/Users/usuario/Downloads/ecb_final.pdf%20(2).pdf

http://www.thepressproject.gr/article/73440

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/245044/apokalypsi-tagesspiegel-to-kourema-tou-2013-prokrithike-mines-prin

http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/245405/oloi-ixeran-gia-to-kourema-apokalyptikes-plirofories

http://www.efsyn.gr/arthro/promeletimeno-egklima-stin-kypro

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/765437/Article.aspx

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=504372

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/el_con_2013_10_draft_law_1.pdfmartes, 7 de abril de 2015

Efectos Memorándum (Primera Parte)

Enlace a la segunda parte | Enlace a la tercera parteCHIPRE: HISTORIA DEL FRACASO POLÍTICO Y ECONÓMICO DE UN PAÍS

LOS EFECTOS COLATERALES DEL MEMORÁNDUM: LA VENTA A PRECIO DE SALDO DE LAS SUCURSALES GRIEGAS DE LOS BANCOS CHIPRIOTAS 


INTRODUCCIÓN

A comienzos del pasado mes de Marzo el periódico digital "The Press Project" publicó la traducción al griego de un artículo que había visto la luz en el diario berlinés "Der Tagesspiegel" gracias a la investigación minuciosa del reportero alemán Harald Schumann. El texto denunció uno de los aspectos más controvertidos del Memorándum chipriota que obligó a las autoridades financieras de Nicosia a ceder al Banco del Pireo el control de las sucursales griegas de las tres más importantes instituciones crediticias de la isla - Banco de Chipre, Cyprus Popular Bank y Hellenic Bank - por la módica suma de 524 millones de euros. El escándalo asume dimensiones notables si se considera que dichas organizaciones gestionaban depósitos de más de 12 mil millones de euros. 

En la primera parte de la serie dedicada a este tema se hará hincapié en la situación prefigurada por la Troika dos meses antes de la intervención de la Nación - ocurrida en Marzo de 2013 - a través de un documento confidencial emitido por el Banco Central Europeo. En los sucesivos capítulos se detallará paso a paso toda la operación de acuerdo con lo expuesto en el Informe de la Comisión de Instituciones del Parlamento chipriota redactado en Julio de 2013.PRIMER CAPÍTULO: LA HOJA DE RUTA PREDISPUESTA POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO (ENERO DE 2013)

A lo largo de 2012 la Troika (UE-BCE-FMI) destinó 40 mil millones de euros del programa de ajuste para recapitalizar los cuatro bancos sistémicos griegos - Alpha Bank, Banco Nacional de Grecia, Banco del Pireo y Eurobank - y amortiguar los efectos ruinosos de la quita del 50% sobre la deuda pública de Atenas. La medida excluyó de la financiación a las entidades chipriotas por no subyacer a la supervisión del Banco de Grecia. La crisis azotaba con cada vez más fuerza a la isla y Nicosia contrató los servicios de la consultora japonesa Nomura para sondear la posibilidad de liquidar la actividad internacional de sus grupos financieros. La iniciativa no tuvo el éxito esperado a causa del rotundo rechazo de los inversores helenos a emprender una operación tan arriesgada. El supuesto de un "corralito" que hubiera afectado a casi una cuarta parte (aproximadamente 3.7 mil millones de euros) de los depósitos de las oficinas del Banco de Chipre, Cyprus Popular Bank y Hellenic Bank radicadas en Grecia desató la alarma de los prestamistas. Para atajar la eventualidad de una fuga masiva de capitales y el probable desplome de la moneda única, en el mes de Enero de 2013 el BCE trazó una hoja de ruta que preveía estos dos puntos

A) Conversión de organismos integrados en la empresa matriz y administrados por el Banco Central de Chipre (sucursales) en entes legalmente independientes de la misma y controlados por el Banco de Grecia (subsidiarias). De acuerdo con las estimaciones del BCE, su venta a postores extranjeros hubiera inmunizado al sistema crediticio chipriota contra los riesgos producidos por la gestión de los activos tóxicos helenos y a la vez hubiera frenado el efecto contagio causado por la quita a los depósitos custodiados por los grupos bancarios isleños.

B) Prohibición de su nacionalización por parte del Estado griego y condicionamiento de la ayuda financiera a la observación de esta cláusula. En caso de incumplimiento, la Troika también hubiera sopesado la conveniencia de denunciar a Atenas ante el Tribunal de la UE y la justicia internacional según lo acordado por los tratados bilaterales en materia de protección de inversiones.


LAS LÍNEAS GENERALES DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El BCE diseñó un plan completo que contemplaba las siguientes tres alternativas: 

A) Voluntary scenario (Escenario voluntario). En tal circunstancia, la cesión se hubiera producido a través de la decisión de la asamblea de los accionistas de los bancos involucrados en la operación. Los futuros compradores tenían que desembolsar una cantidad que cubriese parcialmente la necesidad de financiación de las entidades operativas en la isla; 

B) Involuntary scenario I (Escenario involuntario I). En este caso, el Banco Central de Chipre hubiera impulsado la venta de los activos ubicados en Grecia de acuerdo con los preceptos de la Ley de saneamiento de las instituciones financieras que estaba a punto de ser aprobada por la Cámara de Representantes; 

C) Involuntary scenario II (Escenario involuntario II). En este supuesto, el Banco de Grecia hubiera suspendido la actividad de grupos crediticios de otros Estados miembros de la UE dentro del territorio heleno según los poderes conferidos por el artículo 65 de la ley 3601/2007. El BCE recomendó recurrir a esta opción sólo ante una situación de extrema emergencia.Además, el órgano regulador de los tipos de cambio a nivel continental delineó los perfiles de los inversores que debían ser: 

A) Un banco comercial ya establecido en Grecia;

B) Un banco de nueva creación cuyos capitales fuesen proporcionados por el Fondo Helénico de Estabilidad Financiera;

C) Un "banco puente" (bridge bank) que administrase la parte buena de las sucursales griegas de las entidades chipriotas hasta que un adquisidor se hiciese cargo de las mismas. De todas formas, la medida no encontraba el favor de Fránkfurt debido al carácter temporal de los "bridge banks" que, además,  no formaban parte del sistema de política monetaria implementado por el BCE.
LOS PORMENORES DEL PROCEDIMIENTO BUROCRÁTICO Y LAS INSTITUCIONES IMPLICADAS

La constitución de sociedades subsidiarias y su sucesivo traspaso al control privado se encuadraban en un procedimiento burocrático muy engorroso que comprendía los siguientes seis pasos: 

A) Consentimiento previo del Banco de Grecia que obligaba a los eventuales postores a facilitar un plan de negocios y la relación de los integrantes del Consejo de Administración y los accionistas. La decisión final tenía que ser tomada en el plazo máximo de 12 meses desde la presentación de la respectiva solicitud de adquisición tras unas conversaciones formales con las autoridades chipriotas; 

B) Cesión a las subsidiarias de todos los derechos y obligaciones inherentes a los activos financieros la cual tenía que estar acompañada por el informe de un auditor independiente y la aprobación del Banco de Grecia; 

C) Cesión a las subsidiarias de todos los derechos y obligaciones contractuales de los bancos chipriotas la cual podía requerir el visto bueno de la empresa matriz;

D) Necesidad de suministrar información a los inversores según modalidades deliberadas por las autoridades competentes.

E) La recapitalización urgente del Banco de Chipre, Cyprus Popular Bank y Hellenic Bank únicamente tenía que ser proporcionada según las directrices del plan de rescate acordado con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional mediante el sistema fast-track (vía rápida). De esta forma, las tres instituciones de crédito podían acceder más facilmente a la financiación por parte del Banco Central de Chipre. 

F) En caso de que las subsidiarias hubiesen necesitado la provisión urgente de liquidez (ELA), hubiera sido precisa la aprobación del Consejo de Gobierno del BCE al que también correspondía  la decisión sobre la admisión de las nuevas entidades a las operaciones de política monetaria en el ámbito del Eurosistema. 


Una vez más, "cargos técnicos" no electos que habían planificado perfectamente la evolución de los acontecimientos aniquilaron la voluntad de una clase política entregada exclusivamente a sus intereses e impusieron programas económicos inviables recurriendo a la amenaza de quiebra desordenada del País. ¿Quien pagará los platos rotos?    Redacción: Antonio Giovetti
Servicio técnico del blog: Sergio Pérez Pérez
Grabación y audio: Aless Vill
Imágenes: facebook.com, mark.space.4goo.net


Fuentes: 

http://www.sigmalive.com/news/oikonomia/211863/idou-to-sxedio-tou-kourematos-kai-ksepoulimatos-ton-trapezon

file:///C:/Users/usuario/Downloads/ecb_final.pdf%20(2).pdf

http://www.thepressproject.gr/article/73440

http://www.philenews.com/el-gr/top-stories/885/245044/apokalypsi-tagesspiegel-to-kourema-tou-2013-prokrithike-mines-prin

http://www.philenews.com/el-gr/oikonomia-kypros/146/245405/oloi-ixeran-gia-to-kourema-apokalyptikes-plirofories

http://www.efsyn.gr/arthro/promeletimeno-egklima-stin-kypro

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/765437/Article.aspx

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=504372

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3601-1.8.2007-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/el_con_2013_10_draft_law_1.pdf